logo
Açıköğretim
Çevre Sorunları ve Politikaları Ara Sınav Denemesi
1.
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine neden olan etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çözünmüş oksijen
Soru Açıklaması
2.
Uygarlık ve insanlık tarihinde, bugün bilinen biçimi ile çevre sorunlarının ortaya çıkmasını ve bu sorunların çeşitlenmesini etkileyen olay/süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sanayi devrimi
Soru Açıklaması
3.
“Smog” tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Genelde kentlerin üzerinde sanayi kaynaklı kirleticilerden oluşan ve insanlarda bronş hastalıklarına neden olabilen sis ve duman kümeleridir.
Soru Açıklaması
4.
Ekoloji biliminin bağımsız bir bilim dalı olarak gelişmesini sağlayan, yaptığı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ile tanınan ve ekoloji biliminin (çevre bilim) kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ersnt Haeckel
Soru Açıklaması
5.
1970’lerin başında, sanayi ve iş dünyasının, değişik alanlardan bilim insanlarının katkıları ile hazırladığı ve sonuçları itibarı ile sanayileşme, kentleşme ve tüketim üzerine kaygıları dile getiren, doğal çevrenin bir kriz ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyan rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büyümenin Sınırları
Soru Açıklaması
6.
Çevre sorunları ilk kez hangi kurum tarafından ele alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Massachusetts Halk Sağlığı Kurumu
Soru Açıklaması
7.
Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Erozyon
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kyoto Protokolü ile salımına sınırlama getirilen gazlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Karbondioksit
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi çevre tanımının kapsamı içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Metafizik
Soru Açıklaması
10.
Mekân açısından çevrenin tanımlanmasında kullanılan ilk değerlendirme ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafi sınırlar
Soru Açıklaması
.
logo
Açıköğretim
Çevre Sorunları ve Politikaları Ara Sınav Denemesi
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de akarsuların Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kıta İçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması’na göre yapılmış sınıflandırma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Saf su
Soru Açıklaması
12.
Almanya'nın Ren Nehrinde meydana gelen bir kirliliğin İsviçre, Fransa ve Hollanda'yı doğrudan etkilemesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Sınır ötesi çevre zararı
Soru Açıklaması
13.
Ozon tabakasının incelmesi sonucu artan UV-B ışımasının bitkiler üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fotosentez yetisini azaltarak verimliliği düşürmesi
Soru Açıklaması
14.
Gürültü kirliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Gürültü, ortalama insan vücudunda vücut sıcaklığını bir derece artıracak elektromanyetik enerjinin soğurulmasına neden olur.
Soru Açıklaması
15.
Küresel ısınmanın sonuçlarından biri olan ısıl genleşme aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "E" Okyanus, deniz ve büyük su kütlelerinde mevcut toplam su miktarında artış olmamasına karşın hacimde artışa
Soru Açıklaması
16.
I. Güneş
II. Yıldırımlar
III. Baz istasyonları
Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik alan yayan doğal kaynaklar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
17.
UNESCO'nun dünya tatlı su kaynaklarının niteliği ve teminini geliştirmeye yardım etmek üzere, temel süreçler, yönetimler ve yasaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak beceri ve araçların geliştirilmesine yönelik hazırlamış olduğu programın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dünya Su Değerlendirme Programı
Soru Açıklaması
18.
Güneş'in yaydığı ve Dünya'ya da ulaşan enerji, güneşte gerçekleşen hangi tepkime sonucunda açığa çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Füzyon tepkimesi
Soru Açıklaması
19.
Katı atıkların rastgele dökülerek yer altı ve yüzey su kirliliği, toprak kirliliği, patlama ve yangın tehlikesi başta olmak üzere görüntü kirliliği, toz ve kötü koku yayılması gibi birçok çevresel soruna yol açan depolama yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vahşi depolama
Soru Açıklaması
20.
Güneşin zararlı ışınlarını tutan ozon gazı tabakası atmosferin hangi bölümünde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Stratosfer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.